Wraz z rozwojem techniki, zmysł wzroku staje się jednym z najważniejszych „kanałów” odbioru informacji pochodzącej z otoczenia. W świecie, w którym zapisywanie i przekazywanie wszelkich wiadomości odbywa się głównie w formie słowa pisanego, trudno jest funkcjonować, jeżeli główny narząd ludzki, służący do transformacji tych sygnałów, czyli oko, nie działa właściwie.

Wady wzroku dotykają coraz to większą ilość społeczeństwa. Jedynie gruntowna wiedza o procesach powstawania obrazu w oku oraz właściwe kojarzenie objawów towarzyszących wadom wzroku, pozwala na odpowiednie wyznaczanie refrakcji i przepisywanie korekcji zapewniającej ostre i komfortowe widzenie w kazdych warunkach. W związku z powyższym pragniemy zapewnić państwu możliwość badania przez najwyższej klasy specjalistów, szczególowo merytorycznie przygotowanych do pracy z pacjentami w każdym wieku. Wąskie specjalizacje pozwalają na głębszą analizę ewentualnych problemów.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szczegółowo zajmujemy się badaniem oczu:
 • Dzieci
 • Młodzieży
 • Osób dorosłych
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykonujemy:
 • leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci
 • badanie oczu noworodków
 • badanie dna oka
 • pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • okresowe pracownicze badania okulistyczne
 • badania dla kierowców
 • specjalistyczna korekcja wad wzroku
 • aplikacja miękkich sferycznych i torycznych soczewek kontaktowych
 • badanie komputerowe
 • podstawowe badanie wad refrakcji oka
 • specjalistyczna korekcja wad wzroku
 • dobór szkieł progresywnych
 • porady dobrego widzenia